Translater

Online Translator

Toiminta in Spanish

How to say Toiminta in Spanish?
We share with you how the word Toiminta is written in Finnish and its Spanish equivalent. You can listen to the Finnish or Spanish pronunciation of the word using the Listen button below.

toiminta acción

How To Use Toiminta In A Sentence in Spanish?

Arvot ovat periaatteita tai uskomuksia, jotka ohjaavat henkilön toimintaa ja asenteita. Los valores son los principios o creencias que guían las acciones y actitudes de una persona. Toimintaterapia auttaa yksilöitä kehittämään taitojaan jokapäiväiseen elämään. La terapia ocupacional ayuda a las personas a desarrollar sus habilidades para las actividades de la vida diaria. Monet opiskelijat käyttävät aikansa opiskeluun ja koulun ulkopuoliseen toimintaan. Muchos estudiantes ocupan su tiempo con el estudio y las actividades extracurriculares. Monet ihmiset uskovat, että avun antaminen apua tarvitseville on olennainen osa humanitaarista toimintaa. Mucha gente cree que brindar ayuda a los necesitados es una parte crucial de ser humanitario. Toimintaelokuva piti minut istuimeni reunalla. La película de acción me mantuvo al borde de mi asiento. Neuvon sinua parhaaseen toimintatapaan. Te aconsejaré sobre el mejor curso de acción. Maataloustoimintaan kuuluu kasvien viljely ja karjankasvatus. Las actividades agrícolas implican el cultivo de cultivos y la cría de ganado. Hän palkkasi konsultin auttamaan häntä liiketoimintasuunnitelmassaan. Contrató a un consultor para que lo ayudara con su plan de negocios. Ruoanlaitto voi olla luovaa ja nautinnollista toimintaa. Cocinar puede ser una actividad creativa y agradable. Yhtiö suunnittelee laajentavansa toimintaansa uusille markkinoille. La empresa planea expandir sus operaciones a nuevos mercados.

Questions in Finnish with Toiminta

Millaista toimintaa opiskelijat harrastavat vapaa-ajallaan?Mitä vaikutuksia uusilla politiikkamuutoksilla on liiketoimintastrategiaamme?Mitkä ovat esimerkkejä siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon?Mitä hyötyä sosiaaliseen toimintaan osallistumisesta on?Voitko ehdottaa jotain taiteellista toimintaa tälle viikonlopulle?Mitä hyötyä urheilutoimintaan osallistumisesta on?Millä tavoin yhteistoiminta voi johtaa positiiviseen yhteiskunnalliseen muutokseen?Mitä toimintaa vierailijat voivat tehdä kylässä?Mikä on vision rooli menestyvän liiketoimintastrategian kehittämisessä?Mitä merkitystä on selkeällä visiolla liiketoimintastrategiassa?Millä toimenpiteillä organisaation toimintaa voidaan tehostaa?Mitä toimintaa vanhemmat aikuiset voivat tehdä pysyäkseen aktiivisina ja terveinä?Millaisia toimintaterapiapalveluita tässä laitoksessa on tarjolla?Mitkä avaintekijät vaikuttavat mielestäsi menestyvän liiketoimintastrategian kehittämiseen?Mitkä ovat toimintaterapeutin tyypilliset tehtävät?Voitko kuvailla toimintaterapeutin tyypillisiä tehtäviä?Mitkä ovat toimintaterapeutin tyypilliset tehtävät?Mitä strategioita voidaan käyttää uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen?Mitä toimintaterapiapalveluita on tarjolla vammaisille?Millaista toimintaa opiskelijat harrastavat taukojen aikana?

Similar Words Of Toiminta in Spanish

Translate Finnish to Spanish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate Finnish to Spanish and benefit from our online and free language dictionary.

Finnish to Spanish Translation Words

turisti ennen utseva satunnaista naimisissa indeksi käyttää vuoksi sianlihaa erillään jälkimmäinen teknologiaa laatikko edustaa ostoksilla kellua keskellä elintärkeä jäsenet järjestelmä löytö maaseudun ei samanlainen ulostulo