Translater

Online Translator

Päätös in French

How to say Päätös in French?
We share with you how the word Päätös is written in Finnish and its French equivalent. You can listen to the Finnish or French pronunciation of the word using the Listen button below.

päätös décision

How To Use Päätös In A Sentence in French?

Minun on tehtävä päätös siitä, mihin yliopistoon osallistun. Je dois prendre une décision sur l'université à fréquenter. Kokeen johtopäätös vahvisti hypoteesin. La conclusion de l'expérience a confirmé l'hypothèse. Päätös rakentaa uusi valtatie kansallispuiston läpi herätti paljon kiistoja. Il y a eu beaucoup de controverse autour de la décision de construire une nouvelle autoroute à travers le parc national. Toimisto vastaa yhtiön kaiken toiminnan valvonnasta ja strategisten päätösten tekemisestä. Le siège social est chargé de superviser toutes les opérations de l'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. Poliittisesti hallituksen päätös on herättänyt suurta kohua suuren yleisön keskuudessa. Sur le plan politique, la décision du gouvernement a suscité un grand émoi dans l'opinion publique. On tärkeää arvioida riski ennen sijoituspäätösten tekemistä. Il est important d’évaluer le risque avant de prendre toute décision d’investissement. Maalaisjärki on arvokas ominaisuus rationaalisten päätösten tekemiseksi. Le bon sens est une qualité précieuse à posséder pour prendre des décisions rationnelles. Politiikalla on ratkaiseva rooli hallituksen politiikkojen ja päätösten muotoilussa. La politique joue un rôle crucial dans l’élaboration des politiques et des décisions d’un gouvernement. Päätös erottaa hänet oli epäreilu. La décision de le licencier était injuste.

Questions in Finnish with Päätös

Mitkä ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon päätöstä tehdessä?Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon päätöstä tehtäessä?Mikä on tuomioistuimen päätös viimeisestä tapauksesta?Mikä on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon päätöstä tehtäessä?Mikä oli korkeimman oikeuden viimeisin päätös?Mitkä ovat tärkeitä arvoja, jotka on otettava huomioon päätöstä tehdessä?Mikä oli korkeimman oikeuden lopullinen päätös kiistanalaisen lain suhteen?Mikä oli korkeimman oikeuden lopullinen päätös kiistanalaisessa asiassa?Mikä on korkeimman oikeuden lopullinen päätös asiassa?Mikä oli korkeimman oikeuden lopullinen päätös asiassa?Mikä oli korkeimman oikeuden lopullinen päätös asiassa?Mikä oli tuomioistuimen lopullinen päätös?Mikä on korkeimman oikeuden lopullinen päätös asiassa?Mikä oli korkeimman oikeuden päätös asiassa?Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon tehtäessä tärkeä päätös?Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon, kun tehdään vaikea päätös?Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon tehtäessä tärkeä päätös?Mitä tekijöitä otat huomioon tehdessäsi tärkeää päätöstä?Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon päätöstä tehtäessä?Mitä tekijöitä otat huomioon tehdessäsi päätöstäsi?

Similar Words Of Päätös in French

Translate Finnish to French

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate Finnish to French and benefit from our online and free language dictionary.

Finnish to French Translation Words

tila lämpöä sisäinen muisti syvä yhtenäinen ansaita historiallinen erityisesti huijari lattia tallentaa hiljaisuus joki halusi alas alalla myös antaa potkut teollinen suhteessa tyhmä käytäntö Todella kultainen