Translater

Online Translator

Had in Turkish

How to say Had in Turkish?
We share with you how the word Had is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

had vardı

How To Use Had In A Sentence in Turkish?

My partner and I had a romantic dinner by candlelight. Eşim ve ben mum ışığında romantik bir akşam yemeği yedik. The cozy cabin in the woods had a charming rustic appeal. Ormandaki rahat kulübenin büyüleyici bir rustik çekiciliği vardı. I had a crush on my classmate in high school. Lisede sınıf arkadaşıma aşıktım. The company had to allocate additional resources to complete the project on time. Şirket, projeyi zamanında tamamlamak için ek kaynaklar ayırmak zorunda kaldı. The teacher's guidance had a positive impact on her students' achievements. Öğretmenin rehberliği, öğrencilerinin başarıları üzerinde olumlu bir etkiye sahipti. The sky outside is a beautiful shade of blue. Dışarıda gökyüzü mavinin güzel bir tonu. She could see her shadow stretching across the pavement as the sun set behind her. Güneş arkasından batarken gölgesinin kaldırım boyunca uzandığını görebiliyordu. The flowers in her garden were a beautiful shade of purple. Bahçesindeki çiçekler çok güzel bir mor tonundaydı. I never knew she had a secret talent for playing guitar. Gitar çalma konusunda gizli bir yeteneği olduğunu hiç bilmiyordum. I had a delicious dinner last night. Dün gece lezzetli bir akşam yemeği yedim.

Questions in English with Had

Have you ever had an eye exam?Have you had a good day so far?Have you had enough to eat?Do you see your shadow in the sunlight?Have you ever had to call the police?Have you had a bad day?Have you ever had an adventure abroad?Have you ever had to make an admission of guilt?Have you ever had a baby shower?Have you ever had a break in your routine?Have you ever had to cross a river on foot?Have you ever had to dig a hole in your yard?Have you ever had an ear infection?Have you had any exposure to hazardous chemicals?Have you had any strange feelings lately?Have you had any luck finding a new job?Have you ever had a lung infection?Have you ever had a spiritual experience that deeply affected you?Have you ever had your identity stolen online?Have you ever had a stroke or heart attack?

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

ghost adjustment treat grocery username chocolate pet policy rules estimate multiple recent oysho good generate oyuki distribution translation against laboratory hypothesis presentation provider sense particularly