Translater

Online Translator

Access in Turkish

How to say Access in Turkish?
We share with you how the word Access is written in English and its Turkish equivalent. You can listen to the English or Turkish pronunciation of the word using the Listen button below.

access erişim

How To Use Access In A Sentence in Turkish?

Developing countries often face challenges in access to healthcare and education. Gelişmekte olan ülkeler genellikle sağlık ve eğitime erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır. You need a username and password to gain access to your online banking account. Çevrimiçi bankacılık hesabınıza erişmek için bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız var. Security measures include using surveillance cameras and access control systems to protect the building. Güvenlik önlemleri arasında binayı korumak için gözetleme kameralarının ve erişim kontrol sistemlerinin kullanılması yer alıyor. The new software update will enable users to access additional features. Yeni yazılım güncellemesi, kullanıcıların ek özelliklere erişmesini sağlayacaktır. Please enter your password to access the website. Web sitesine erişmek için lütfen şifrenizi giriniz. The internet provides access to a vast amount of information and allows people to connect globally. İnternet çok miktarda bilgiye erişim sağlar ve insanların küresel olarak bağlantı kurmasına olanak tanır. Please click on the link to access the document. Dokümana ulaşmak için lütfen linke tıklayınız. Many people enjoy living near the beach because of the beautiful views and easy access to water activities. Birçok kişi, güzel manzaralar ve su aktivitelerine kolay erişim nedeniyle sahile yakın yaşamaktan hoşlanır. Becoming a member of the fitness center grants you access to all the facilities and classes. Fitness merkezine üye olmanız tüm olanak ve derslere erişmenizi sağlar. Many young professionals choose to live in urban areas for easy access to work and entertainment. Birçok genç profesyonel, iş ve eğlenceye kolay erişim için kentsel alanlarda yaşamayı tercih ediyor.

Questions in English with Access

Do you have access to the internet at all times?Would you deny someone access to your home?Do you use a proxy server for internet access?What steps are needed to provide employees with secure access to the company database?How many people in the world are estimated to not have access to clean water, causing around a billion individuals to suffer from water scarcity?What is the secret code to access the restricted area?What are the challenges faced by rural communities in terms of accessing healthcare services?What are some challenges faced by rural communities regarding access to healthcare services?What challenges do people living in rural areas face when accessing healthcare services?What are some challenges faced by students in rural communities when it comes to accessing educational resources?How is the access to healthcare in rural areas?What unique challenges do rural communities face in terms of access to healthcare services?What challenges do people in rural areas face in accessing healthcare services?How is the access to healthcare services in rural areas?How was the new park designed to be more accessible to people with disabilities?How can I get direct access to the manager?In every classroom, do students have access to laptops?What is the best way to access cash while traveling abroad?How can we improve access to education for underserved communities?What type of card do you need for access to the building?

Similar Words Of Access in Turkish

Translate English to Turkish

Translater helps you with language translation in 19 languages. You can translate English to Turkish and benefit from our online and free language dictionary.

English to Turkish Translation Words

hey duty bought fall opinion benefit deck intellectual goal conference previous nothing rubber born december bagel adviser educate natural urdu scenario silence rule opportunity cash